Frequently Asked Question

Wat voor een internet verbinding heeft een Flexscreen Basis player nodig
Last Updated 3 years ago

Voor het functioneren van FlexScreen Basis is een internetverbinding vereist.
De Flexscreen basis player ontvangt via DHCP een ip adres. Zodra het systeem een verbinding heeft gemaakt kunt u in de beheeromgeving zien dat de player "online" is.

Het is doorgaans niet nodig om aanpassingen aan een firewall in het netwerk te maken. Alle communicatie wordt geinitieerd vanuit de FlexScreen basis player.

Komt de player niet direct online of ervaart u problemen met de communicatie naar de player? Dan raden wij u aan de PDF bijlage te downloaden en zonodig de netwerkinstellingen & firewall instellingen te controleren.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!